bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe

05.12.2019

     Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn: „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim”.

Zapytanie ofertowe

SIWZ

SIWZ - Załączniki

Umowa

Autopoprawka

Odpowiedź na wniosek / zapytanie o zmianę postanowienia Rozdziału C.1.2.2 ppkt 5) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź na prośbę o korektę zapisu w SIWZ

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Robert Sójka
Publikacja dnia: 05.12.2019

Dokument oglądany razy: 1543
« inne aktualności